Polityka Prywatności

Niniejszy dokument określa warunki przetwarzania danych osobowych(zwanych dalej również „danymi”) i plików cookiesw obszar ze sklepu internetowego hbpolska.pl, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem URL: hbpolska.pl, zwanej dalej „Sklepem”.

§1.JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREMDANYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu jest HB POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ul. Julianowska 37A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030176, NIP: 1230898873oraz REGON: 016298493.

Z Administratorem danych można się skontaktować pod numerem telefonu: 22 736 48 00 oraz przy użyciu adresu e-mail: bok@hbpolska.com.pl.

§2.NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Wynika ona z przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
Gdy informujemy o:

 • •art.6 pkt 1 lit.a) RODO –oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody,
 • •art.6 pkt 1 lit.b) RODO –oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
 • •art.6 pkt 1 lit. c) RODO –oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
 • •art.6 pkt 1 lit. f) RODO –oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów.

§3.INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW, EWENTUALNEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED NIMI

1. Możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu realizacji zawartej z Tobą umowy. Jednak jeszcze przed jej zawarciem, możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu podjęcia działań na Twoje żądanie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO.

2. W trakcie realizacji umowy oraz po jej wykonaniu przetwarzamy dane osobowe jej strony w celu ewentualnego rozpatrywania roszczeń, a także ich dochodzenia. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przykładowo możliwość udzielenia odpowiedzi na ewentualną reklamację, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów prawa cywilnego. W takim przypadku będziemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.

3. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.

4. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sytuacji przetwarzania danych w celu określonym w pkt 2, masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej realizację.

6. Odbiorcami tych danych są:nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usług IT, dostawcy usług przewozowych, dostawca usług księgowych i oprogramowania służącego do obsługi faktur, dostawca usług płatności elektronicznych i bankowych, dostawca usług prawnych, doradczych i windykacyjnych oraz inni dostawcy usług, z których korzystamy w ramach oznaczonego celu.

§4.INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA NEWSLETTERA

 1. Umożliwiamy zapisanie się na listę odbiorców naszego newslettera. Jeżeli skorzystałeś z tej funkcjonalności, przetwarzamy Twoje dane osobowe właśnie w celu jego przesyłania. Newsletter może zawierać treści reklamowe, handlowe lub marketingowe.
 2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Twojej zgody i tym samym art. 6 pkt 1 lit. a) RODO.
 3. Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływana zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
 4. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania udzielonej zgody. W przypadku gdy nigdy jej nie cofniesz, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu zaprzestania przez nas przesyłania newslettera.
 5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi przesyłanie newslettera.
 7. Odbiorcami tych danych są:nasz hostingodawca, dostawca usług IT, dostawca usługi poczty elektronicznej
  i dostawca usługi wysyłania newslettera.

§5.INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA POWIADOMIEŃ

 1. Umożliwiamy zapisanie się na listę odbiorców naszych powiadomień, wyświetlanych za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Jeżeli skorzystałeś z tej funkcjonalności, przetwarzamy Twoje dane osobowe właśnie w celu jego przesyłania. Powiadomienia mogą zawierać treści reklamowe, handlowe lub marketingowe.

2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Twojej zgody i tym samym art. 6 pkt 1 lit. a) RODO.

3. Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

4. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania udzielonej zgody. W przypadku gdy nigdy jej nie
cofniesz, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu zaprzestania przez nas przesyłania powiadomień.

5. Możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w swojej przeglądarce internetowej.

6. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi przesyłanie powiadomień.

8. Odbiorcami tych danych są:nasz hostingodawca, reklamodawca i dostawca usługi wysyłania powiadomień.

§6.INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDŃEGO ORAZ O PROFILOWANIU

 1. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego. Dzieje się to na przykład wówczas, gdy odpowiadamy na Twoją wiadomość, przedstawiając szczegóły naszej oferty.

2. W celu marketingu bezpośredniego możemy korzystać z profilowania, polegającego na zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji o wyświetleniu Tobie reklam. Decyzja ta jest podejmowana na podstawie podejmowanych
przez Ciebie czynności w Sklepie, a w szczególności na podstawie zawartych umów lub przeglądanych stron.
W praktyce, profilowanie wspomaga użyteczność naszego Sklepu, pozwalając na zaprezentowanie Tobie treści,
które potencjalnie mogą Ciebie interesować.

3. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.

4. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu niezbędnego dla celu realizacji.

5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych,prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,a także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Masz prawo nie podlegać profilowaniu, chyba że wyraziłeś na to zgodę. Jednak wówczas, podstawą
przetwarzania Twoich danych będzie udzielona zgoda (art. 6 pkt 1 lit a) RODO), którą możesz cofnąć w dowolnym
momencie. Wówczas także, Twoje dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

7. Podanie tych danych jest dobrowolne, a brak podania tych danych uniemożliwi realizację bezpośrednich działań
marketingowych.

8. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usług IT, dostawca usługi poczty
elektronicznej i dostawca usług reklamowych.

§7. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

 1. Od momentu, gdy uruchamiasz naszą stronę internetową, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług przetwarzamy takie dane, jak:

• publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,
• typ i język przeglądarki,
• data i godzina zapytania,
• liczba wysyłanych przez serwer bajtów,
• adres URL uprzednio odwiedzonej strony, w przypadku, gdy odwiedziny nastąpiły przy użyciu tego odnośnika,
• informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji zapytania.

2. Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest prowadzenie dzienników zdarzeń
serwera i zabezpieczanie Sklepu przed potencjalnymi atakami hakerskimi i innymi nadużyciami. W tym,
możliwość ustalenia adresu IP osoby wykonującej niedozwoloną czynność w obszarze Sklepu, taką jak
próba łamania zabezpieczeń, czy publikacja treści zabronionych, czy próby niedozwolonych działań z
użyciem naszych serwerów.

3. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.

4. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do
czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.

5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.Podanie tych danych jest warunkiem korzystania ze Sklepu. Brak podania tych danych uniemożliwi korzystanie ze
Sklepu.

7. Odbiorcą tych danych jest nasz hostingodawcaidostawca usług IT.

§8. INFORMACJE OODBIORCACH DANYCH

Przetwarzającdane osobowe, korzystamy z usług zewnętrznych. Dlatego odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty trzecie. Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy otych odbiorcach, jednak z uwagi na prymat czytelności komunikatu, czynimy to skrótowo. Dlatego niniejszym wyjaśniamy, że gdy informujemy oposzczególnych kategoriach odbiorców, są to następujące podmioty:

 • Dostawca usług przewozowych / kurierzy:InPost S.A, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków;FedEx Express International B.V., Attn: Legal Department, Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp (Holandia).
 • Dostawca usług IT: nazwa.pl Sp. z o.o., ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków.•Hostingodawca: nazwa.pl Sp. z o.o., ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków.
 • Dostawca usług poczty elektronicznej: nazwa.pl Sp. z o.o., ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków.
 • Dostawca usług reklamowych: Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone.
 • Dostawca usług księgowych: Soneta Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków.
 • Dostawca oprogramowania służącego do obsługi faktur: Soneta Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków.
 • Dostawca usług prawnych / doradczych / windykacyjnych –ci usługodawcy są ustanawiani indywidualnie, w przypadku powstania każdorazowego zapotrzebowania.
 • Dostawca usługi wysyłania newslettera: WooCommerce, Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110, Stany Zjednoczone.
 • Dostawca usług płatności elektronicznych: PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
 • Dostawca usług bankowych: mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa.

§9. INFORMACJE O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 1. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mianowicie do kraju: Stany Zjednoczone Ameryki (USA).

2. Komisja Europejska ustaliła, że niektóre kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) należycie
chronią dane osobowe.

3. Ponieważ kraj, do którego przekazujemy dane osobowe nie został uznany za kraj bezpieczny, przekazywanie
danych odbywa się w oparciu o umowę, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych, przyjęte przez
Komisję Europejską.

§10. BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest niezależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.Prawo dostępu do danych