PROMIENNIKI PODCZERWIENI

Elementy grzejne wykorzystane w produktach marki Warmwatcher i SunRay działają  na zasadzie konwersji energii elektrycznej na promieniowanie falami podczerwieni, które podobne jest do promieniowania słonecznego. Fale podczerwieni ogrzewają bezpośrednio osoby i obiekty, nie ogrzewając powietrza. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

W  modelach marki Warmwatcher i SunRay zastosowano różne rodzaje elementów grzejnych. Materiał z jakiego wykonany jest element grzejny ma wpływ na szybkość nagrzewania się promiennika, klasę odporności i jego żywotność.

LOW GLARE GOLDEN TUBE 

Lampa LOW GLARE GOLDEN TUBE wykonana jest z drutu wolframowego. Specjalna powłoka nie przepuszcza promieni UV i w dużym stopniu oślepiającego światła, co przekłada się na emisję większej ilości promieni podczerwonych czyli ciepła. Lampa nagrzewa się w 1 sekundę, a konwersja energii elektrycznej na promieniowanie krótkimi falami podczerwieni wynosi 92%. Żywotność elementu grzejnego wynosi 5000h. 

CLEAR HALOGEN

Lampa CLEAR HALOGEN wypełniona jest gazem co sprawia, że jest bardzo trwała. Lampa nagrzewa się w 5 sekund, a konwersja energii elektrycznej na promieniowanie średnimi falami podczerwieni wynosi 75%. Żywotność elementu grzejnego wynosi od 4000 – 5000h. 

WŁÓKNO WĘGLOWE

Lampa CARBON LAMP to innowacyjny element grzejny wykonany z włókna węglowego, który emituje przytłumione światło. Lampa nagrzewa się w 3 minuty, a konwersja energii elektrycznej na promieniowanie długimi falami podczerwieni wynosi 98%. Żywotność elementu grzejnego wynosi od 8000h. 

Krótkie fale podczerwieni z łatwością penetrują ciało człowieka, gdzie bezpośrednio stymulują strukturę komórek. Odczuwalne ciepło jest takie samo jak ciepło promieni słonecznych, które odczuwamy w mroźny słoneczny dzień. 

 • Wszystkie promienniki w ofercie marek  SunRay i Warmwatcher są wodoodporne – w zależności od modelu – od opadów deszczu po oblewanie grzejników strumieniem wody 12,5 l / min.
 • Wszystkie promienniki w ofercie marek  SunRay i Warmwatcher są odporne na kontakt z ciałami stałymi – od zabezpieczenia na poziomie dotknięcia wierzchem dłoni po działanie pyłu (w zależności od modelu).
 • Precyzyjny montaż modeli naściennych i podwieszanych oraz możliwość przymocowania do  podłoża w modelach wolnostojących zabezpiecza urządzenie przed przewróceniem z powodu mocnych podmuchów wiatru.

Innowacyjne elementy grzejne zastosowane w urządzeniach odznaczają się:

 • Długą żywotnością – SunRay 5000 godzin.
 • Długą żywotnością – Warmwatcher 8000 godzin.
 • Łatwym montażem – w urządzeniach Warmwatcher technologia Snap In umożliwia ich wymianę przez użytkownika, bez konieczności angażowania wykwalifikowanego elektryka.
 • Emitują przytłumione światło co pozwala na stosowanie w przyciemnionych miejscach bez zmiany panującej w nich atmosfery  – wszystkie modele Warmwatcher oraz szczególie model SunRay WMPH2002SRC.
 • Wszystkie promienniki marki Warmwatcher i SunRay posiadają kratkę zabiezpieczającą dostęp do elementów grzejnych. Szczególnie w promiennikach wolnostojących zminimalizowane jest niebezpieczeństwo poprzenia w wypadku dotknięcia grzejnika. Obudowa promienników Warmwatcher nie nagrzewa się. 
 • Modele wolnostojące promienników Warmwatcher i SunRay posiadają zabezpieczenie polegające na automatycznym wyłączeniu w przypadku przewrócenia ( czujnik TIP OVER).
 • Wytwarzanie przez promienniki ciepła odbywa się bez wzniecania kurzu co szczególnie wpływa na komfort i jest cenione przez alergików.

Promienniki marki Warmwatcher i SunRay zostały zaprojektowane tak by ich stosowanie było łatwe i bezpieczne. 

 • Wolnostojące promienniki Warmwatcher wyposażone są w kółka w podstawie i poręczny uchwyt ułatwiające przemieszczanie.
 • Wiszące modele promienników Warmwatcher są przystosowane do montażu na podłożu drewnianym, betonowym czy też metalowych konstrukcjach.
 • Modele SunRay są łatwe w montażu, a model WMPH2002SRC posiada dodatkowo uniwersalnych uchwyt umożliwiający montaż na drążkach lub belkach.
 • Podwieszane modele Sunray posiadają dodatkowo sznurek do włączenia / wyłączenia urządzenia.
 • Stojący promiennik SunRay SPH2102S posiada dodatkowo włącznik SOFT TOUCH oraz regulowaną wysokość.

GWARANCJA

Na produkt udziela się gwarancji na okres 24 miesięcy, która obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ewentualnej niesprawności urządzenia, pod warunkiem wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obsługi oraz przedstawienia prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej wraz oryginalnym dowodem zakupu.

Naprawa gwarancyjna urządzenia zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki. Termin ten może w wyjątkowych przypadkach ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych, jeżeli naprawa będzie wymagać sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

Gwarancja niniejsza nie znajduje zastosowania w sytuacji, jeżeli:

 • występują uszkodzenia mechaniczne
 • numer seryjny urządzenia będzie zniszczony lub nieczytelny
 • urządzenie lub dowód jego zakupu będą niezgodne ze sobą lub niemożliwe będzie odczytanie znajdujących się na nich danych
 • stwierdzona zostanie ingerencja nieupoważnionych osób lub nieautoryzowanych zakładów serwisowych
 • uszkodzenie powstanie z przyczyn natury zewnętrznej
  tj. zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne itp.
 • gwarancją nie są objęte jakiekolwiek akcesoria produktów

Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminu wykonania naprawy gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności jego przedsiębiorstwa, spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami, w szczególności takimi
jak: niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp.

Podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych w trakcie realizacji uprawnień wynikających z niniejszej Gwarancji, stanowić będą przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru
z umową.

W przypadku produktu zakupionego przez przedsiębiorcę na fakturę VAT, okres gwarancji zostaje skrócony do 12 miesięcy.

Usługa serwisowania sprzętu dystrybuowanego przez firmę HB Polska odbywa się poprzez ogólnopolską sieć punktów serwisowych QUADRA-NET.